TSL20240628MickeGrip

Härlig dag och kväll trots senare regn!