TrosaStadsloppProvspring2016-06-13

Toppen väde, Trossen med bananer och Kexchoklad, TeamSPortai! Trosa Stadshotell & Spa vätskekontroll med chips!
Irland -Sevrige EM fotboll...
IMG 8319 IMG 8320 IMG 8321 IMG 8322
IMG 8323 IMG 8324 IMG 8325 IMG 8326
IMG 8327 IMG 8328 IMG 8329 IMG 8330
IMG 8331 IMG 8332 IMG 8333 IMG 8334
IMG 8335 IMG 8336 IMG 8337 IMG 8338
IMG 8339 IMG 8340 IMG 8341 IMG 8342
IMG 8343 IMG 8344 IMG 8345 IMG 8346
IMG 8347 IMG 8348 IMG 8349 IMG 8350
IMG 8351 IMG 8352 IMG 8354 IMG 8355
IMG 8356 IMG 8357 IMG 8358 IMG 8359
IMG 8360 IMG 8361 IMG 8362 IMG 8363
IMG 8364 IMG 8365 IMG 8366 IMG 8367
IMG 8368 IMG 8369 IMG 8370 IMG 8371
IMG 8372 IMG 8373 IMG 8374 IMG 8375
IMG 8376 IMG 8377 IMG 8378 IMG 8379
IMG 8380 IMG 8381 IMG 8382 IMG 8383
IMG 8384 IMG 8386 IMG 8387 IMG 8388