Anmälan

2020-07-01
Du kan redan anmäla dig till Trosa Stadslopp 2 juli 2021!
Via Anmälningsportalen (Anmälan direkt 2021)
Anmälningslistan 2021 (där finns du med när du är anmäld)
Du som begärt att flyttas över från Trosa Stadslopp 2020 finns också med.
Du kan anmäla dig själv och/eller flera samt välja mellan swish, kortbetalning direkt eller direktbetalning via din bank.
Anmälan är giltig först då du betalt in startavgiften till Trosa Stadslopp.
Senaste ordinarie anmälningsdag är måndagen den 24 maj 2021.
Har du inte möjlighet att anmäla dig direkt från vår hemsida, ange då alla uppgifter
om löparen via meddelande på inbetalningen:
Namn, klubb/förening/ort, födelseår, klass, fullständig adress och e-postadress.
Du väljer själv vilken startgrupp du vill springa (gäller endast de som avser starta i
klass 1 och 2).
Använd Trosa stadslopps bankgiro 488-8335.
OBS! Får du inte plats med alla uppgifter, e-posta dem till pelle@trosastadslopp.se
I och med att du deltar i Trosa Stadslopp så ger du också ditt tillstånd till att du finns med i resultatlistan och kan bli fotograferad och filmad under loppet.

Efteranmälan och direktanmälan
Efteranmälan sker mot förhöjd avgift från tisdagen den 25  maj 2021 fram till måndagen den 7 juni 2021. Direktanmälan gäller från och med tisdagen den 8 juni 2021.
Anmälan via Internet är öppen till torsdag 1 juli kl. 18.00.
Från och med måndagen 14 juni 2021 kan du även anmäla dig direkt hos Team Sportia Trosa (strax intill Trosa Torg) och från kl. 10 den 2 juli vid arrangörens nummerlappsutdelning och informationsdisk. Detta kan ske fram till helst en (1) timme
före start. OBS! Vi kan inte ta emot anmälan via telefon!

Klassindelning, banlängd, starttid och startavgift
KlassBeskrivning
(Elitlöpare startar framför startmattorna!)
Ordin. anm.
senast
24/5
Efter anm.
senast
7/6
Direkt
anm.
senast 2/7
1Herrar, 8 900 m, tävling/motion,
Startgrupp beräknad tid på 10km
1: under 40min (start 21.00),
2: 41-47min (21.02),
3: över 47min (21.04)
270 kr 320 kr 370 kr 
2Damer, 8 900 m, tävling/motion,
Startgrupp beräknad tid på 10km
1: under 46min (start 21.00),
2: 47-54 min ( 21.02),
3: över 54min (21.04)
270 kr 320 kr 370 kr 
P14Pojkar 13-14 år, 2 300 m tävling,
f. 2007-2008, start kl. 19.00
80 kr 100 kr 120 kr 
F14Flickor 13-14 år, 2 300 m tävling,
f. 2007-2008 start kl. 19.00
80 kr 100 kr 120 kr 
P12Pojkar 11-12 år, 2 300 m tävling,
f. 2009-2010, start kl. 19.15
80 kr100 kr 120 kr 
F12Flickor 11-12 år, 2 300 m tävling,
f. 2009-2010, start kl. 19.15
80 kr 100 kr 120 kr 
P10Pojkar 9-10 år, 700 m tävling,
f. 2011-2012, start 18.30 
80 kr 100 kr 120 kr 
F10Flickor 9-10 år, 700 m tävling,
f. 2011-2012, start 18.30
80 kr 100 kr 120 kr 
5Knattar 6-8 år, 700 m, pojkar/flickor
f. 2013-2015, start kl. 18.35
80 kr 100kr 120 kr 
6Knyttar 0-5 år, 700 m, pojkar/flickor
f. 2016-2021 start kl. 18.40
80 kr 100 kr 120 kr 
     8     Jogging Damer/Herrar, 4 km,
start kl. 19:40 
220 kr 270 kr 320 kr 
7Stavgång Damer/Herrar, 4 km,
start kl. 19:45
220 kr 270 kr 320 kr