Funktionärsinfo

Trafikstörningar och ändringar i kollektivtrafiken
Eftersom löparna springer på allmänna gator och vägar kommer en del begränsningar
och besvär för såväl biltrafiken som för de boende i området att uppstå under stadsloppskvällen.
Vissa gator för biltrafik kommer att vara avstängda - Respektera funktionärernas
anvisningar!      Här finns en INFORMATIONSKARTA

Arrangörerna har rätt att stänga av biltrafiken i Trosas innerstad från kl. 13.00 tävlingsdagen
och så länge tävlingarna pågår.
OBS! Det kommer att vara svårt att parkera i närheten av centrala Trosa.
Planera dina inköp på bl. a Systemet i god tid då första start redan går kl 18:30 och
förberedelser behöver göras i god tid av arrangörerna.

Ska du till de centrala delarna av Trosa ta helst inte bilen dit efter kl 14.
Smäckbrogatan mellan Östra och Västra Långgatan kommer att vara avstängd från
ca kl. 18.30 till ca kl. 22.30.
Nyängsvägen
avstängd för genomfart eriodvis till Smäckbrogatan kl. 19.45– ca 22.30.
Edanöbron - Vi stänger där för biltrafik mellan ca 20:40 tills sista löpare passerat ca 21:35!
Övriga gator, se banskisser över loppen.
Hoppas att alla har förståelse för dessa åtgärder i trafiken!

Parkera med omdöme
Vi vädjar till bilägare att inte parkera på de gator och vägar där loppet går fram och att
inte utnyttja de parkeringsplatser som ligger i omedelbar närhet till banan.
Funktionärer och anslag kommer att under tävlingskvällen ge information på de aktuella
platserna.

Kollektivtrafiken berörs
Högbergsgatan kommer att vara stängd från busstrafik från kl. 17.00 och fram till
22-tiden. Busstrafiken kommer då att läggas om på så sätt att vändhållplats blir på Stensunsdsvägen
utanför Camfil.
Arrangörerna hoppas på förståelse för besvärligheterna!
I samarbete med polisen och bussbolaget har vi upprättat en plan för att skapa en så
bra trafiksituation som möjligt.

Sponsorer/Samarbeten

 

Friskis-SvettisTrosa