PM 2022

PM FÖR LÖPARNA 1 juli 2022 – uppdateras löpande
Här kan du läsa och skriva ut ett Mini-PM i A4 senare

Tidtagningssystem 
Vi använder oss av ett tidtagningssystem som levereras av Neptron.
Med hjälp av ett chip (som du fäster på din ena löparsko) och utlagda antennmattor registreras mellantider (för 8,9 km) och tid vid målgång.
När du hämtar ut nummerlappen följer chipet och en instruktion med (häftat bak på nummerlappen).
OBS! Vi har engångschip i ALLA klasser!
Chipet behöver INTE plockas bort efter målgång. Beskrivning finns bak på nummerlappen eller bifogad.
Se information här nedan eller i Menyn till vänster under ”Chip”
Vi hoppas att det ska förenkla målgången för alla”
Du måste ha ditt chip på skon för att få en officiell tid.
Om du inte har ditt chip på skon kommer inte systemet att registrera att du går i mål och kan därför inte ge dig någon måltid.
Inget chip – Ingen tid!

Löpare som bryter
Om du av ngn anledning bryter loppet försök att meddela funktionär som skriver upp ditt startnummer

Maxtid till varvning
Vi har en maxtid på 40 minuter till varvning på långa banan för att få fortsätta. Repet dras därefter. Beräknar du att inte klara maxtiden till varvningen, anmäl dig till Jogging 4 km istället.

Stavgång och jogging 4 km
Stavgång klass 7 startar f o m i år 19:45 alltså 5 min efter Jogging klass 8, start kl. 19.40 framför scenen.
OBS! Jogging står framför Stavgångarna!
Stavgång och Jogging deltar på den senare hälften av stadsloppet.
Vi hoppas på detta sätt att det skall finnas möjligheter för alla kategorier av motionärer att delta i Trosa stadslopp!

Parkering
Som hjälp för resande utifrån är det skyltat från stadsgränsen vid väg 218 (den väg som kommer från Vagnhärads trafikplats vid E 4:an) till stora P-platsen på grönområdet vid infarten till Trosa mittemot Camfil. Parkering kan endast ske på anvisade platser.

Samling och nummerlappsutdelning
Parkera bilen på anvisad P-plats.  
Frivillig parkeringsavgift – Går till ungdomsverksamheten i Trosabygdens OK!
Följ rödvit snitsel märkt Team Sportia till sportaffären, Team Sportia Trosa, vid torget i centrum. Där sker nummerlappsutdelningen. Nummerlapparna kan hämtas på tävlingsdagen från kl. 10.00.

Beställd T-shirt
T-shirt kan hämtas vid nummerlappsutdelningen från kl. 10.00 


Informationsdisk och försäljning av T-shirt
I anslutning till nummerlappsutlämningen finns en informationsdisk där man kan ställa frågor som rör hela arrangemanget samt köpa Stadsloppets speciella T-shirt.
Den kostar 150 kr och finns i år i tre färger svart, röd och orange. 

Ombyte och dusch
Följ rödvit snitsel märkt I-LACK från parkeringen mittemot Camfil för att lättare komma till Skärlagsvallen där damer och herrar byter om.
Vid Skärlagsvallen finns endast ett fåtal P-platser.

Avstånd
Avståndet från P-platsen vid infarten till Trosa (mitt emot Camfil) till själva start och målområdet är ca 700 meter och till ombyte och dusch ca 900 meter.
Avstånd från ombyte/dusch till start och målplatsen är ca 300 meter.

Toaletter
Toaletter finns vid dusch och omklädningslokalerna.
Toaletter modell Baja-Maja och pissoar finns också direkt i anslutning till uppsamlingsfållan bakom målet.

Överdragskläder
Överdragskläder kan läggas i medhavd plastpåse i Pergola – skylt ”Överdragskläder” anvisar bakom mål.
Mindre saker kan lämnas vid nummerlappsutdelningen Informationsdisken, se värdesaker… Arrangören frånsäger sig allt ansvar för överdragskläderna.

Värdesaker
Lämna inga värdesaker i omklädningsrummen!
Lämna dem till värdesaksinlämningen som är vid informationsdisken i anslutning till nummerlappsutdelningen. Du får tillbaka värdesakerna efter loppet mot uppvisande av nummerlapp.
OBS! Du kan även lämna in mindre väskor.

Banlängd
Klass 1 och 2 springer 8,9 km.
Banan är kontrollmätt senast av Förbundsmätare Hans Wiktorsson i oktober 2004.

Kilometerskyltar finns uppsatta efter den långa banan.
Skylt 500 m och 200 m kvar kommer att upplysa löparna att det snart är målgång.
Underlaget på den långa banan är i huvudsak asfalt, ca 600 meter grusad gång och cykelväg samt några kortare sträckor gatsten.
Ungdomsbanan är 2 300 m och PF10- Knatte- och Knytte-banan 700 m. Banorna går på asfalt och en liten bit gatsten.

Sjukvårdstjänst med akutvård
I anslutning till målet finns sjukvårdspersonal från Röda Korset.
Personal med ”hjärtstartare” kommer att finnas med ambulerande transport.
Extra ambulans kommer att finnas på plats.
Även ”vanlig” ambulans kommer att finnas i området om den inte är under ”utryckning”.
Om du upptäcker ngn som är i behov av akut sjukvårdshjälp ring 112.
Meddela därefter närmaste funktionär.

Tänk till innan du startar!
Använd sunt förnuft och ställ inte upp om du av någon anledning inte känner dig fullt frisk!

Är det en varm dag (Trosa Stadslopp = varmt väder) drick mycket vätska! Vi uppmanar även föräldrar till de yngsta barnen i loppet för knyttar och knattar att se till att dom inte står i den främre delen av startledet. I starthetsen är det alltid lite lugnare bak och risken för knuffar och fall blir därmed mindre.
Likaså uppmanar vi de vuxna som springer tillsammans med barn i Knatte-Knytteloppet att stå längst bak i startledet.

Nummerlappen
Nummerlappen skall bäras synligt på bröstet.
Du kan hämta din nummerlapp fredag 2 juli från kl. 10, vid Team Sportia Trosa.

Klassindelning, start och längd

1. Herrar, elit, tävling och motion, alla åldrar, 8,9km,
1:a start kl. 21.00, 2:a kl. 21.02 och 3:e kl. 21.04.
Elit väljer startgrupp 1 och startar framför startmattan!
Du får själv välja startgrupp i klass 1.
Herrar beräknad tid i minuter på 10km:
1: under-40 min (start 21.00), 2: 41-47 (start 21.02), 3: över 47min (start 21:04)

2.  Damer, tävling och motion, alla åldrar, 8 9km,
1:a start kl. 21.00, 2:a kl. 21.02 och 3:e kl. 21.04
Elit väljer startgrupp 1 och startar framför startmattan!
Du får själv välja startgrupp i klass 1. 
Damer beräknad tid i minuter på 10km:
1: under -46 min (start 21.00), 2: 47-54 (start 21.02), 3: över 54min (start 21.04)

P14.Pojkar, födda 2006-2007, 13-14 år, 2 300 m start kl. 19.00
F14. Flickor, födda 2006-2007, 13-14 år, 2 300 m start kl. 19.00
P12. Pojkar, födda 2008 – 2009, 11-12 år, 2 300 m start kl. 19.15
F12. Flickor, födda 2008 – 2009, 11-12 år, 2 300 m start kl. 19.15
F10. Flickor, födda 2010-2011, 9- 10 år, tävling 700 m start kl. 18.30
P10. Pojkar, födda 2010-2011, 9- 10 år, tävling 700 m start kl. 18.30
5. Knattar, pojkar och flickor, 6-8 år, födda 2012– 2014, 700 m,
start kl.18.35 – ingen tidtagning
6. Knyttar, pojkar och flickor, födda 2015 och senare, 0-5 år, 700 m,
start kl. 18.40 – ingen tidtagning
7. Stavgång, herrar och damer motion alla åldrar, start kl. 19.45
8. Jogging, herrar och damer motion alla åldrar, start kl. 19.40

Spurtpris från Team Sportia Trosa
Team Sportia Trosa har som varje år satt upp ett särskilt spurtpris i tävlingen.
Detta pris tillfaller den löpare, herre och dam, som kommer först till ”spurtmålet”, beläget efter ca 4,8 km, precis före varvningen över Trosa Torg. 

Uppvärmning
Friskis & Svettis Trosa leder uppvärmningen vid startplatsen. Uppvärmningen Stavgång och Jogging har gemensam ”hålligångmusik”.
Pojkar-Flickor 9-10, Knattar och Knyttar har uppvärmning med Hoppis & Skuttis Grodan/Haren/Björnen.

Starten
Starten sker för alla klasser vid området ”Ölstugan” på Östra Långgatan förutom klass 7 Stavgång och klass 8 Jogging, som startar framför stora scenen i höjd med SEB med riktning mot Stadshotellet
För den långa banans löpare organiseras starten i tre olika startgrupper.
Tydliga Flags, banderoller och anvisningar från startfunktionärerna hjälper löparna tillrätta.
Startens uppläggning framgår även av detaljkartan.
Startgrupp 1, vita nummerlappar, startar kl. 21.00.
Eliten kommer att få stå framför startmattan
Startgrupp 2, gula nummerlappar, startar kl. 21.02.
Startgrupp 3, rosaröda nummerlappar, startar kl. 21.04.
Byte av startgrupp går normalt inte. Det betyder att löparna måste starta i den grupp man tidigare valt. Startfunktionärerna kommer konsekvent att hänvisa löparna till den grupp man enligt nummerlappen tillhör.
Skulle ändå löpare vilja byta startgrupp måste detta sanktioneras av tävlingsledaren senast dagen före tävlingen.

All övrig info om Stadsloppet
hittar du på https://www.trosastadslopp.se

Vätskekontroll
Efter ca 5,3 km vid grusvägen efter Västra Hamnplan finns vätskekontrollen placerad.
För Stavgång och Jogging finns en vätskekontroll vid ca 3 km strax nedanför Vitalisskolan.

Målet
Tiden tas automatiskt då löparen med chipet på skon passerar mållinjen.
Ta det lugnt men gå hela tiden framåt i fållan efter mållinjen.
OBS! Chipet och nummerlappen kan du behålla.
Resultatgivning
– Preliminära resultat anslås på särskild tavla vid Team Sportia Trosa i Trosa centrum.
– Resultaten finns även på stadsloppets hemsida https://www.trosastadslopp.se 
– Även en resultatlista med avseende på olika åldersklasser via resultatportalen

Plaketter och fina priser
Alla som fullföljer loppet erhåller den för varje år särskilt skapade plaketten för Trosa Stadslopp.
Vem som sponsrar medaljen 2021 vet vi inte ännu…
Vid målet får alla som fullföljt också banan, vatten, festis eller vatten.
Knattar och Knyttar samt ungdomar får, utöver medalj, banan och vätska också var sin ros.  Till Knyttar,  Knattar och PF10 delas det ut överraskningssaker.
Bland löparna på långa banan och på 4 km lottas det ut mathinkar och diverse andra priser som fås direkt efter målgång. 

De främsta i varje klass får slutligen även särskilda hederspriser, dock INTE bland Knattar och Knyttar (ingen tid tas) samt Stavgång och Jogging

Två resor till Portugal lottas ut!
Bland deltagarna på den långa banan kommer det att lottas ut två höstresor till Portugal för en (1) dam och en (1) Herre.
Det är inte vilka resor som helst. Det är till Springtime Travels Training Camp.
– Värt är att notera att det inte är några elitläger. De är tänkta för vem som helst.
Men eftersom det är olika personligheter som är ledare olika veckor så kan man räkna med ganska olika upplägg.  Den som är intresserad kan gå in på vår hemsida www.springtime.se säger Springtime Travels representant Patrik Yderberg.

Är du inte anmäld men ändå vill delta?
Sista ordinarie anmälningstid är 23 maj och efteranmälan den 6 juni.
Direktanmälan gäller från och med tisdag 7 juni och fram till en timme före respektive lopps start. Direktanmälan kan du göra via hemsidan till kl. 18 torsdag 30 juni.
Du kan även från måndagen den 13 juni anmäla dig över disk hos Team Sportia Trosa.
På tävlingsdagen från kl. 10.00 sker anmälan vid Team Sportia Trosa där även nummerlappar kan hämtas ut. Se ”Samling och Nummerlappsutdelning”.
Skriv ut och fyll i Direktanmälan i lugn och ro. Kommer senare finnas här som pdf…

Klass och Direktanmälningsavgift
Elit Herrar, Klass 1 Herrar 8,9 km 370 kr
Elit Damer, Klass 2 Damer 8,9 km 370 kr
Klass F10 Flickor 9-10 år 120 kr
Klass P10 Pojkar 9-10 år 120 kr
Klass P12 Pojkar 11-12 år 120 kr
Klass F12 Flickor 11-12 år 120 kr

Klass P14 Pojkar 13-14 år 120 kr
Klass F14 Flickor 13-14 år 120 kr
Klass 5 Knyttar 0-5 år 120 kr
Klass 6 Knattar 6-8 år 120 kr
Klass 7 Stavgång 4 km 320 kr
Klass 8 Jogging 4 km 320 kr

Upplysningar allmänt
Trosa Turism se öppettider:
Hemsida www.trosa.com
Box 76, 619 22 Trosa Rådhuset, Torget
Tfn +46(0) 156 522 22
Fax +46(0) 156 522 23
E-post: turism@trosa.com

Arrangörsadress
Trosa Stadslopp
c/o Mats Nyman
Herberts väg 4
619 73 Vagnhärad
Bankgiro 488-8335

Kontakt och information Trosa Stadslopp
Tävlingsledare Per-Erik ”Pelle”  Bång
070-606 20 23, info@trosastadslopp.se
pelle@trosastadslopp.se

Gratisbuss till Södertälje och Stockholm för de som deltagit i Trosa stadslopp.
Trosa Stadslopp erbjuder gratisbuss, en avgång, på fredagsnatten.
Bussen avgår från vändplan vid nedre hamnområdet kl. 00:30.
Till Stockholm Cityterminal (via Lovisinsgatan i Södertälje).
Först och främst för deltagare i Trosa Stadslopp  – vissa nummerlappen!
I mån av plats erbjuds övriga att få följa med…

Här finns Kartor över Trosa Kommun
Läs mer om kommunikationer direkt på Trosa Turism