Bansträckning

Långa banan 8,9km
Långa banan 8,9km
Jogging-Stavgång 4km
2 300m och 700m