Trafikavstängningar

Trafikstörningar och ändringar i kollektivtrafiken
Eftersom löparna springer på allmänna gator och vägar kommer en del begränsningar och besvär för såväl biltrafiken som för de boende i området att uppstå under stadsloppskvällen.
Vissa gator för biltrafik kommer att vara avstängda!
Respektera funktionärernas anvisningar!  Här finns en Informationskarta

Arrangörerna har rätt att stänga av biltrafiken i Trosas innerstad från kl. 13.00 tävlingsdagen och så länge tävlingarna pågår.
OBS! Det kommer att vara svårt att parkera i närheten av centrala Trosa.
Planera dina inköp på bl. a Systemet i god tid då första start redan går kl 18:30 och förberedelser behöver göras i god tid av arrangörerna.
Ska du till de centrala delarna av Trosa ta helst inte bilen dit efter kl 13.
Parkeringen (Busstorget) bakom Swedbankhuset och COOP kommer att stängas av helt från kl. 13.00
Gatan som går förbi parkeringen (Busstorget) bakom Swedbankhuset och COOP mot Östra långgatan och centrum kommer att stängas av helt från kl. 17.00

Smäckbrogatan mellan Östra och Västra Långgatan kommer att vara avstängd från ca kl. 18.30 till ca kl. 22.30.
Nyängsvägen är avstängd för genomfart periodvis till Smäckbrogatan kl. 19.45– ca 22.30.
Edanöbron – Vi stänger där för biltrafik mellan ca 20:40 tills sista löpare passerat ca 21:40!
Övriga gator – Se banskisser över loppen.
Hoppas att alla har förståelse för dessa åtgärder i trafiken! Parkera med omdöme!
Vi vädjar till bilägare att inte parkera på de gator och vägar där loppet går fram och att inte utnyttja de parkeringsplatser som ligger i omedelbar närhet till banan.
Funktionärer och anslag kommer att under tävlingskvällen ge information på de aktuella platserna.

Kollektivtrafiken berörs
Högbergsgatan kommer att vara stängd från busstrafik från kl. 17.00 och fram till 22-tiden. Busstrafiken kommer då att läggas om på så sätt att vändhållplats blir på Stensundsvägen utanför Camfil.
Arrangörerna hoppas på förståelse för besvärligheterna!
I samarbete med polisen och bussbolaget har vi upprättat en plan för att skapa en så bra trafiksituation som möjligt.