Sjukvård

Sjukvårdstjänst med akutvård

I anslutning till målet finns sjukvårdspersonal.
Personal med ”hjärtstartare” kommer att finnas. 
Trosa Stadslopp har en ambulans som kommer att finnas stationerad bakom målet.
Om du upptäcker någon som är i behov av akut sjukvårdshjälp ring 112.
Meddela därefter närmaste funktionär eller tävlingsledare Pelle Bång 070-606  20 23
Tänk till innan du startar!
Använd sunt förnuft och ställ inte upp om du av någon anledning inte känner dig fullt frisk!
Är det en varm dag (Trosa Stadslopp = varmt väder) drick mycket vätska!
Vi uppmanar även föräldrar till de yngsta barnen i loppet för knyttar och knattar att se till att dessa deltagare inte ställer upp i det främsta startledet. 
I starthetsen är det alltid lite lugnare bak och risken för knuffar och fall blir därmed mindre.
Likaså uppmanar vi de vuxna som springer tillsammans med barn i Knatte-Knytteloppet att stå längst bak i startledet.